بازده تبدیل ۲۸٪ برای سلول خورشیدی تاندم پروفسکایت-سیلیکون توسط شرکت Oxford PV

۳۰ آذر ۱۳۹۷
خلاصه خبر
بازده تبدیل سلول های خورشیدی تاندم سیلیکون-پروفسکایت به ابعاد ۱ سانتی متر مربع تا ۲۸٪ افزایش یافت.
متن خبر

محققان شرکت Oxford PV توانستند، بازده تبدیل سلول های خورشیدی تاندم سیلیکون-پروفسکایت به ابعاد ۱ سانتی متر مربع را تا ۲۸٪ افزایش دهند، این بازده توسط آزمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر امریکا، مورد تأیید قرار گرفته است. نقشه راه این شرکت، افزایش بازده تبدیل این سلول ها تا ۳۰٪ است.

همچنین، این شرکت توانسته است، گواهی پایداری تحت گرما و رطوبت تا ۲۰۰۰ ساعت، طبق استاندارد IEC 61215 برای این سلول های خورشیدی کسب کند.

برای اطلاعات بیشتر به وب سایت این شرکت مراجعه کنید.