موفقیت پژوهشگران سوئیسی در گسترش شیوه جدید تولید سلول خورشیدی دو وجهی

9 اردیبهشت 1396
خلاصه خبر
گروهی از پژوهشگران متشکل از دانشگاه EPFL سوئیس و مرکز الکترونیک و میکروتکنولوژی سوئیس (CSEM) موفق شدند شیوه جدید ساخت سل های خورشیدی کریستالاین (crystalline solar cells) را گسترش دهند. این شیوه در نوع خود جدید و ارزان قیمت است، در این شیوه اتصالات مثبت و
متن خبر

گروهی از پژوهشگران متشکل از دانشگاه EPFL سوئیس و مرکز الکترونیک و میکروتکنولوژی سوئیس (CSEM) موفق شدند شیوه جدید ساخت سل های خورشیدی  کریستالاین (crystalline solar cells) را گسترش دهند.

این شیوه در نوع خود جدید و ارزان قیمت است، در این شیوه اتصالات مثبت و منفی بصورت خودکار تنظیم می شوند، ابتدا با استفاده از یک شیوه پلاسمایی اتصال منفی لایه نشانی می شود و در نهایت اتصال مثبت روی کل سطح لایه نشانی می گردد. اتصال همچنان منفی باقی می ماند اگر چه با اتصال مثبت پوشاند شده است.

بر اساس گزارش های رسیده از EPFL بهره این شیوه در یک سل به مساحت 25 سانتیمتر مربع در آزمایشگاه به 23 % رسیده است و پتانسیل رسیدن به حدود 26 % را دارد.

پژوهشگران با شرکت Meyer Burger که دارای خط تولید سلول های خورشیدی می باشد همکاری می کنند تا راه حلی برای صنعتی کردن این نوع از سلول های خورشیدی پیدا کنند.

کاربرد این سلها در پنلهای خورشیدی دو وجهی است که از پشت پنل نیز می توانند نور را جذب کنند.