دستیابی به بازدهی ۲۵/۲ درصد در سلولهای خورشیدی سیلیکنی و پروفسکایتی

۲۲ خرداد ۱۳۹۷
خلاصه خبر
محققان سوییسی با ترکیب سلولهای خورشیدی سیلیکنی و پروفسکایتی در یک ساختار تاندم موفق شدند به بازدهی ۲۵/۲ درصد دست یابند.
متن خبر

محققان سوییسی با ترکیب سلولهای خورشیدی سیلیکنی و پروفسکایتی در یک ساختار تاندم موفق شدند به بازدهی ۲۵/۲ درصد دست یابند. چالش عمده ای که در این کار حل شده است لایه نشانی پروفسکایت روی سطح ناهموار سیلیکن است که محقان آنرا با روش لایه نشانی تبخیری حل کرده اند. این تحقیق راه را برای دستیابی به سلولهای خورشیدی با بازدهی ۳۰ در صد هموار می کند.