دستیابی به رکورد بازدهی ۲۶/۳۳٪ در سلولهای خورشیدی سیلیکنی هتروجانکشن

۹ فروردین ۱۳۹۶
خلاصه خبر
سلولهای خورشیدی هتروجانکشن نسل جدیدی از سلولهای خورشیدی سیلیکنی هستند که نخستین بار توسط شرکت پاناسونیک ارایه شدند.
متن خبر

سلولهای خورشیدی هتروجانکشن نسل جدیدی از سلولهای خورشیدی سیلیکنی هستند که نخستین بار توسط شرکت پاناسونیک ارایه شدند.

اخیرا شرکت ژاپنی کا نه کا موفق به ثبت رکورد باذرهی ۲۶/۳۳٪ در این فناوری شده است. این رکورد که رکورد مطلق بازدهی فناوری سیلیکن است بهبود قابل توجهی نسبت به رکورد قبلی ۲۵/۶٪ است که در اختیار پاناسونیک بود.

این رکورد با بهبود کیفیت اتصالات الکتریکی و کاهش مقاومت سری در سلول خورشیدی بدست آمده است. مساحت سلول خورشیدی ۱۸۰ سانتی متر مربع است و فرایند ساخت آن کاملا صنعتی است.

منبع: مجله Nature Energy

http://www.nature.com/articles/nenergy201732?shunter=1489658587172