۳۰ آذر ۱۳۹۷

محققان شرکت Oxford PV توانستند، بازده تبدیل سلول های خورشیدی تاندم سیلیکون-پروفسکایت به ابعاد ۱ سانتی متر مربع را تا ۲۸٪ افزایش دهند، این بازده توسط آزمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر امریکا، مورد تأیید قرار گرفته است. نقشه راه این شرکت، افزایش بازده تبدیل این سلول ها تا ۳۰٪ است.

۲۲ مهر ۱۳۹۷

محققان مؤسسه آدولف مرکل از دانشگاه فریبورگ سوئیس موفق شدند، سلول های خورشیدی پروسکایتی پایدارتر با ساختار جدید را بسازند که می تواند منجر به تجاری سازی این نوع از سلول های خورشیدی شود. در این سلول های خورشیدی، بخش آلی و ناپاپدار متیل آمونیوم، توسط کاتیون های معدنی و پایدار سزیم و روبیدم جایگزین شده است.

14 شهریور 1397

دانشمندان نوعی سلول خورشیدی کارآمد و در ابعاد نانومتری طراحی کرده اند که به دلیل طراحی دو لبه بیشتر از سلول های فعلی و عادی خورشیدی انرژی تولید می کند.

۲۶ خرداد ۱۳۹۷

CPEC-7, 15 June 2018 - Oxford PVTM – The Perovskite CompanyTM, the leader in the field of perovskite solar cells, today announced that a 1 cm2

۲۲ خرداد ۱۳۹۷

محققان سوییسی با ترکیب سلولهای خورشیدی سیلیکنی و پروفسکایتی در یک ساختار تاندم موفق شدند به بازدهی ۲۵/۲ درصد دست یابند. چالش عمده ای که در این کار حل شده است لایه نشانی پروفسکایت روی سطح ناهموار سیلیکن است که محقان آنرا با روش لایه نشانی تبخیری حل کرده اند. این تحقیق راه را برای دستیابی به سلولهای خورشیدی با بازدهی ۳۰ در صد هموار می کند.

۱۴ فرودین ۱۳۹۷

محققان شرکت Solliance و ECN ، توانستند سلول تاندم سیلیکون(MWT-SHJ) و پروفسکایت را در ابعاد شش اینچ به صورت صنعتی بسازند و بازده تبدیل آن را تا ۲۶.۳٪ افزایش دهند.

۱۶ آبان ۱۳۹۶

در تحقیقی که اخیراً در گروه UNIST (کره جنوبی) انجام شده است، یک سلول خورشیدی پروفسکایتی پایدار به رطوبت ارائه شده است که از نانوصفحات گرافنی که در گوشه ها توسط فلوئور عامل دار شده اند، استفاده شده است.

۳ آبان ۱۳۹۶

 محققان ایتالیایی نشان دادند که اعمال گرافن و گرافن اکساید آلائیده با لیتیم (GO-Li) داخل یک سلول پروفسکایتی می تواند منجر به افزایش بازده سلول، به دلیل بهبود دینامیک بار و همچنین چگالی تله ها شود

۱۸ مهر ۱۳۹۶

طی تحقیقی که در دانشگاه KAUST در گروه پروفسور Osman Bakr انجام شده است، مشخص شد که پروفسکایتی با فرمول شیمیایی

9 مهر 1396

گروهی از پژوهشگران دانشگاه EPFL سوئیس موفق شدند پایداری سلول های خورشیدی پروسکایتی CuSCN را افزایش دهند.