افزایش پایداری سلول های خورشیدی پروسکایت توسط پژوهشگران دانشگاه EPFL سوئیس

9 مهر 1396
خلاصه خبر
گروهی از پژوهشگران دانشگاه EPFL سوئیس موفق شدند پایداری سلول های خورشیدی پروسکایتی CuSCN را افزایش دهند.
متن خبر

گروهی از پژوهشگران دانشگاه EPFL سوئیس موفق شدند پایداری سلول های خورشیدی پروسکایتی CuSCN را افزایش دهند. با استفاده از یک لایه نازک گرافن اکساید کارایی سل کمتر از 5 درصد کاهش یافت،در این شرایط سل خورشیدی به مدت 1000 ساعت در دمای 60 درجه سانتیگراد تحت تابش قرار گرفت.

پژوهشگران مدعی هستند که به بیشترین میزان پایداری سلول های خورشیدی پروسکایت CuSCN رسیده اند، بهره این سلول ها 20% می باشد.