دستیابی ترینا سولار به بازدهی ۲۴/۱۳٪ با فناوری IBC

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶
خلاصه خبر
شرکت ترینا سولار موفق به دستیابی به بازدهی ۲۴/۱۳٪ در فناوری سلولهای خورشیدی مونوکریستال از نوع interdigitated back-contct (IBC) شده است. این نتایج در سلولهای صنعتی با ابعاد ۲۴۳ سانتی متر مربع حاصل شده و توسط آزمایشگاه مرجع JET در ژاپن شده است.
متن خبر

شرکت ترینا سولار موفق به دستیابی به بازدهی ۲۴/۱۳٪ در فناوری سلولهای خورشیدی مونوکریستال از نوع interdigitated back-contct (IBC) شده است. این نتایج در سلولهای صنعتی با ابعاد ۲۴۳ سانتی متر مربع حاصل شده و توسط آزمایشگاه مرجع JET در ژاپن شده است.

مزیت این روش جدید ترینا این است که در مقایسه با روشهای دیگر ساخت IBC ، به ادعای ترینا، ساده تر و کم هزینه تر است.

مشخصات سلولهای خورشیدی حاصله از قرار زیر است: ولتاژ مدار باز ۷۰۲/۷ میلی ولت، جریان اتصال کوتاه ۴۲/۱ میلی آمپر بر سانتی متر مربع و ضریب پرشدگی (fill factor) ۸۱/۴۷٪ است.

IBC نوعی از فناوری ساخت سلولهای خورشیدی سیلیکنی است که در آن هر دو اتصال فلزی در پشت سلول قرار دارند و این امر توسط فرایندهای patterning حاصل می شود.