افزایش پایداری سلول های خورشیدی پروفسکایتی

۲۲ مهر ۱۳۹۷
خلاصه خبر
محققان مؤسسه آدولف مرکل از دانشگاه فریبورگ سوئیس موفق شدند، سلول های خورشیدی پروسکایتی پایدارتر با ساختار جدید را بسازند که می تواند منجر به تجاری سازی این نوع از سلول های خورشیدی شود.
متن خبر

محققان مؤسسه آدولف مرکل از دانشگاه فریبورگ سوئیس موفق شدند، سلول های خورشیدی پروسکایتی پایدارتر با ساختار جدید را بسازند که می تواند منجر به تجاری سازی این نوع از سلول های خورشیدی شود. در این سلول های خورشیدی، بخش آلی و ناپاپدار متیل آمونیوم، توسط کاتیون های معدنی و پایدار سزیم و روبیدم جایگزین شده است. همچنین این سلول ها با بازده ۲۰.۳۵٪ توانسته اند، پایداری خود را تا ۱۰۰۰ ساعت تحت نیتروژن حفظ کنند.

نتایج این تحقیق در مجله Science به چاپ رسیده است.