افزایش بازده تبدیل تا ۲۶.۳٪ برای تاندم پروفسکایت-سیلیکون توسط شرکت Solliance و ECN

۱۴ فرودین ۱۳۹۷
خلاصه خبر
محققان شرکت Solliance و ECN ، توانستند بازده تبدیل سلول های تاندم سیلیکون و پروفسکایت را تا ۲۶.۳٪ افزایش دهند.
متن خبر

محققان شرکت Solliance و ECN ، توانستند سلول تاندم سیلیکون(MWT-SHJ) و پروفسکایت را در ابعاد شش اینچ به صورت صنعتی بسازند و بازده تبدیل آن را تا ۲۶.۳٪ افزایش دهند.

در این تحقیق، سلول خورشیدی بالایی پروفسکایتی نیمه شفاف به طور مکانیکی به سلول سیلیکون کریستالی شش اینچی پایینی با بازده ۲۲.۷٪ متصل شده است. لازم به ذکر است سلول خورشیدی بالایی پروفسکایتی دارای شفافیت بالای ۹۳٪ در طول موج مادون قرمز نزدیک (۱۲۰۰-۸۰۰ نانومتر) است. در واقع با بهینه سازی ساختارلایه رسانای شفاف (ITO) ونحوه لایه نشانی آن و همچنین طراحی لایه ضد انعکاسی، حد بالایی از شفافیت برای الکترود بالایی به دست آمده است. این الکترود (ITO) علی رغم  لایه نشانی در دمای پایین دارای مقاومت صفحه ای پایین ۴۰ اهم بر مربع است.

نتایج این تحقیق در کنفرانس Silicon PV/nPV در لوزان سوئیس ارائه شده است.