ظرفیت جهانی خورشیدی اضافه شده در سال 2017 نزدیک به 99 گیگا وات رسید

2 فروردین 1397
خلاصه خبر
ظرفیت جهانی انرژی خورشیدی اضافه شده در 2017 نسبت به سال قبل 29.3 درصد رشد داشت، این ظرفیت در سال 2016 برابر با 76.5 گیگا وات بود که در سال 2017 این ظرفیت به 98.9 گیگا وات رسید.
متن خبر

ظرفیت جهانی انرژی خورشیدی اضافه شده در 2017 نسبت به سال قبل 29.3 درصد رشد داشت، این ظرفیت در سال 2016 برابر با 76.5 گیگا وات بود که در سال 2017 این ظرفیت به 98.9 گیگا وات رسید.

بر اساس گزارش های منتشر شده در ماه فوریه بازار انرژی خورشیدی اروپا با همین نرخ مشابه افزایش داشته است، طبق این گزارش ها ظرفیت خورشیدی اروپا در سال 2016 معادل 6.7 گیگا وات بود که در سال 2017 به میزان 8.6 گیگا وات رسید، این آمار نشان دهنده افزایش 28.4 درصدی نسبت به سال گذشته می باشد.

همچنین در میان کشورهلی اروپایی، ترکیه پر رونق ترین بازار خورشیدی را در سال 2017 داشت که شاهد رشد 213 درصدی بوده و توانست میزان 1.79 گیگا وات ظرفیت خورشیدی به ظرفیت قبلی خود اضافه کند. آلمان در جایگاه دوم قرار داشت که توانست 1.75 گیگا وات ظرفیت جدید نصب کند.

بازار خورشیدی در چین نیز طی این یک سال 53 درصد رشد داشت، ظرفیت نصب شده در چین طی سال های 2016 و 2017 به ترتیب 34.5 گیگا وات و 52.8 گیگا وات بوده است. در جایگاه جهانی آمریکا با نصب 10.6 گیگا وات در رتبه دوم قرار دارد، هند نیز با نصب 9.6 گیگا وات در رتبه سوم قرار دارد.

رده بندی خبر