چرنویل به نیروگاه خورشیدی تبدیل شد

16 مهر 1397
خلاصه خبر
پس از گذشت بیش از سی سال از انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل که بدترین فاجعه هسته ای تاریخ را به وجود آورد، یک نیروگاه انرژی خورشیدی بر روی باقیمانده های سایت هسته ای مذکور از روز جمعه به طور رسمی آغاز به کار کرده است.
متن خبر

نیروگاه هسته ای بدنام چرنویل که در سال ۱۹۸۶ تعطیل شده بود، به تازگی در قالب یک مجموعه تولید انرژی خورشیدی مجددا آغاز به کار کرد.

پس از گذشت بیش از سی سال از انفجار نیروگاه هسته ای چرنوبیل که بدترین فاجعه هسته ای تاریخ را به وجود آورد، یک نیروگاه انرژی خورشیدی بر روی باقیمانده های سایت هسته ای مذکور از روز جمعه به طور رسمی آغاز به کار کرده است. طرح یادشده موسوم به چرنوبیل خورشیدی توسط یک شرکت اوکراینی به نام Rodina و شرکت آلمانی AG به طور مشترک اجرا شده است.

به همین منظور بیش از ۳۷۰۰ صفحه خورشیدی در فضایی به وسعت ۱.۶ هکتار نصب شده اند و نکته جالب اینکه صفحات یادشده تنها ۱۰۰ متر با راکتور ۴ نیروگاه هسته ای چرنویل که محل اصلی وقوع فاجعه مذکور بود، فاصله دارند.

قرار است برق تولید شده از طریق این نیروگاه خورشیدی از اول جولای وارد شبکه توزیع برق کشور اوکراین شود. با توجه به آلودگی بالای رادیواکتیو منطقه یادشده که آن را به محلی نامناسب برای زندگی یا کشاورزی مبدل کرده، احداث یک نیروگاه خورشیدی از معدود گزینه های باقی مانده برای استفاده از آن بوده است.

ظرفیت تولید برق نیروگاه یادشده یک مگاوات در ساعت است که البته در مقایسه با ظرفیت ۴۰۰۰ مگاواتی نیروگاه هسته ای چرنوبیل رقم قابل ملاحظه ای محسوب نمی شود. اما قرار است این رقم در آینده به ۱۰۰ مگاوات افزایش یابد.