کامیون تسلا

این کامیون با یک شارژ بیش از ۸۰۰ کیلومتر با سرعت بیش از ۱۰۰ کیلومتر در ساعت دارد.

رده بندی گالری