اولین موتور سیکلت برقی وسپا

Piaggio

اولین موتور سیکلت برقی وسپا در سال اینده به بازار می آید. عکسهای آن در زیر آمده اند.

رده بندی گالری