شرکت توسعه فناوری اپتیک نیرو

شماره تماس
آدرس ایمیل
آدرس دفتر مرکزی
تهران، کیلومتر ۱۰ جاده تهران دماوند، پارک فناوری پردیس، مرکز رشد نخبگان
نوع مالکیت
شرکت مسولیت محدود
نوع فعالیت
تولید کننده
خرده فروش
صادر کننده
خدمات
آموزش

محصولات شرکت