شرکت مهندسی توسعه جذب خورشید انرژی گهر

شماره تماس
آدرس دفتر مرکزی
تهران، شهرک غرب، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو
نوع مالکیت
شرکت سهامی خاص
نوع فعالیت
تولید کننده
وارد کننده
خرده فروش
عمده فروش
صادر کننده